Trinh tu thanh lap trung tam tin hoc

Cá nhân muốn thành lập trung tâm tin học cần đáp ứng các điều kiện thành lập về cơ sở, người quản lý và người trực tiếp giảng dạy. Khi đáp ứng được các điều kiện, chủ cở sở chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm tin học.