Quyết định giải thể công ty Cổ phần

Cập nhật: 04:43 PM, 10/10/2018

*) Nội dung quyết định giải thể doanh nghiệp:

-  Tên, địa chỉ trụ sở chính

-   Lý do giải thể

-   Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng

-   Thời hạn thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

-    Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

-    Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

*) Thông báo công khai quyết định giải thể:

-    Đại hội đồng Cổ đông của công ty Cổ phần thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

-    Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan được biết

-    Doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán phải gửi kèm quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ

Quý khách có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến giải thể công ty Cổ phần, hãy liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY TNHH HD LUẬT 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!