Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp với Phòng đăng ký kinh doanh

Cập nhật: 04:46 PM, 11/10/2018

Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gồm có:

- Thông báo về việc đăng ký giải thể doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

-  Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

-  Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặccủa Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp;

-  Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có) hoặc giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu;

-  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có)

*) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở

*) Thời gian giải quyết:

Sau 05 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thực hiện giải thể doanh nghiệp. Quý khách có nhu cầu giải đáp bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!