Thực hiện giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn

Cập nhật: 03:14 PM, 25/10/2018

1. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung quyết định giải thể doanh nghiệp:

-  Tên, địa chỉ trụ sở chính

-  Lý do giải thể

-  Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng

-  Thời hạn thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

-   Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

-   Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

3. Thông báo công khai quyết định giải thể:

- Chủ tịch công ty TNHH một thành viên thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

- Sau khi quyết định giải thể được thông qua, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán phải gửi kèm quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề giải thể công ty TNHH. Nếu Quý khách còn thắc mắc nào cần giải đáp hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!