Thực hiện giải thể công ty Hợp danh

Cập nhật: 03:23 PM, 25/10/2018

1. Căn cứ pháp lý

- Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

2. Nội dung quyết định giải thể doanh nghiệp:

-  Tên, địa chỉ trụ sở chính

-  Lý do giải thể

-  Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng

-  Thời hạn thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

-  Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

-  Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

3. Thông báo công khai quyết định giải thể:

Các thành viên hợp danh thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán phải gửi kèm quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ

HD Luật cung cấp và hỗ trợ thực hiện các thủ tục thành lập và giải thể doanh nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện các thủ tục hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vẫn và hỗ trợ nhiệt tình, nhanh chóng

CÔNG TY TNHH HD LUẬT - HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách!