Những điều cần lưu ý khi xin giấy phép hoạt động xây dựng

Cập nhật: 03:14 PM, 10/01/2017

Những điều cần lưu ý khi xin giấy phép hoạt động xây dựng:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phải làm bằng tiếng Việt.

- Giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam và các nước có liên quan là thành viên có quy định về miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự. Các giấy tờ, tài liệu quy định trên (trừ Đơn đề nghị cấp Giấy phép) nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng phát sinh trong cùng năm thì hồ sơ không cần thiết phải bao gồm các tài liệu bản sao chứng thực Giấy phép thành lập, Biểu báo cáo kinh nghiệm hoạt động xây dựng liên quan.

Hãy liên hệ với chúng tôi để quý khách có được những dịch vụ pháp lý đảm bảo và tốt nhất:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP