Trường hợp không được cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Cập nhật: 04:13 PM, 10/01/2017

Nhà thầu nước ngoài không được xét cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam khi:

- Không sử dụng thầu phụ Việt Nam theo hồ sơ đã được cấp giấy phép hoạt động xây dựng trước đó.

- Không thực hiện chế độ báo cáo từ 2 kỳ trở lên theo quy định đối với các công việc nhận thầu theo giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp trước đó.

- Vi phạm các quy định pháp luật có liên quan, như quy định về sử dụng lao động, an toàn lao động, nộp thuế, chất lượng công trình,... và đã bị xử phạt do vi phạm các quy định này từ 2 lần trở lên.

Nhà thầu bị đình chỉ công việc đang thực hiện khi:

- Không sử dụng thầu phụ Việt Nam theo hợp đồng đã ký kết có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng và chỉ được tiếp tục thực hiện khi đã sử dụng thầu phụ Việt Nam như hợp đồng đã ký kết.

- Không thực hiện các quy định pháp luật liên quan.

Hãy liên hệ với chúng tôi để quý khách có được những dịch vụ pháp lý đảm bảo và tốt nhất:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP