Giấy ủy quyền hợp pháp của nhà thầu Phụ lục số 03

Cập nhật: 03:06 PM, 11/01/2017

Giấy ủy quyền hợp pháp đối với người không phải là người đại diện theo pháp luật của nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục số 3 được ban hành kèm theo Thông tư 14/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành có hiệu lực ngày 15/08/2016

Giấy ủy quyền hợp pháp của nhà thầu Phụ lục số 03 (download)

Trong file này chúng tôi có thông tin hướng dẫn cách ghi và cách điền vào mẫu theo đúng quy định

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!