Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Cập nhật: 02:50 PM, 12/01/2017

Tùy thuộc vào quy mô, đặc tiểm của dự án, Cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là:

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;

2. Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

Hãy liên hệ với chúng tôi để quý khách có được những dịch vụ pháp lý đảm bảo và tốt nhất:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP