Nhà thầu nào phải xin giấy phép hoạt động xây dựng?

Cập nhật: 04:15 PM, 12/01/2017

Các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực sau thì phải xin giấy phép hoạt động xây dựng:

  • Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng;
  • Bảo hành, bảo trì công trình xây dựng;
  • Cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng
  • Các hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Hãy liên hệ với chúng tôi để quý khách có được những dịch vụ pháp lý đảm bảo và tốt nhất:

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP