Thủ tục thành lập công ty lữ hành quốc tế

Ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực có nhiều quy định mới so với Luật Du lịch năm 2005. Đặc biệt là các điều kiện và thủ tục liên quan đến thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


Điều kiện thành lập công ty lữ hành quốc tế

Ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực có nhiều quy định mới so với Luật Du lịch năm 2005. Đặc biệt là các điều kiện và thủ tục liên quan đến thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


Điều kiện doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngày 01/01/2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực có nhiều quy định mới so với Luật Du lịch năm 2005. Đặc biệt là các điều kiện và thủ tục liên quan đến thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.


Ký quỹ để kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Căn cứ theo quy định của Luật du lich 2005, nghị định 180/2013/ND-CP và Thông tư 34/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế thì để tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hàng quốc tế, doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động ký quỹ theo các quy định sau:


Trình tự, thủ tục và hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hồ sơ hay thủ tục này, quý khách hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để có thể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất


Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

HD Luật cung cấp dịch vụ tư vẫn và hỗ trợ thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài


Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Nếu còn bất kỳ thấc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc cần tư vấn thêm về trình tự thủ tục đăng ký đầu tư, thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi


Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần tư vấn về vấn đề này, quý khách hãy liên hệ ngay với chúng tôi


Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất thuốc lá


Điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ vận tải hành khách

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, quý khách hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để có thể nhận được sự hỗ trợ, tư vấn tốt nhất.