Trình tự, thủ tục và hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 05:19 PM, 07/02/2017

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trước năm 2014 và chưa thực hiện thủ tục tách Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) thành Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà có yêu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay cho Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), nhà đầu tư thực hiện thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

* Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

1. Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) (bản sao có công chứng). 

3. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản sao có công chứng).

* Hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

1. Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đã cấp ở trên) (Bản sao có công chứng).

3. Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) (Bản sao có công chứng).

Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hồ sơ hay thủ tục này, quý khách hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để có thể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!