Thủ tục, hồ sơ cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT cho người nước ngoài tại Hà Nội

Thủ tục cấp thẻ tạm trú kí hiệu ĐT cho người nước ngoài tại Hà Nội gồm những nội dung sau:


Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú kí hiệu LĐ cho người nước ngoài tại Hà Nội.

Những lưu ý khi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú kí hiệu LĐ cho người nước ngoài tại Hà Nội


Mẫu đơn xin hồi hương cho Việt Kiều trở về Việt Nam

Mẫu đơn xin hồi hương dành cho Việt Kiều ở nước ngoài muốn trở về Việt Nam và có dự định định cư lâu dài tại quê hương


Mẫu NA10 - Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Biểu Mẫu NA10 - Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015, Bộ công an.


Mẫu NA4 - Phiếu yêu cầu điện báo

Mẫu NA4 Phiếu yêu cầu điện báo được ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 Bộ công an.


Mẫu NA19 - Tờ khai xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Mẫu NA19 là tờ khai sử dụng vào việc xin cấp miễn thị thực có thời hạn tối đa là 5 năm cho người nước ngoài không phân biệt quốc tịch có vợ hoặc chồng là người Việt Nam, trẻ em có có bố hoặc mẹ là người mang quốc tịch Việt Nam và những người nước ngoài có nguồn gốc Việt Nam.


Mẫu NA18 - Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Mẫu dùng để kê khai danh sách người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam.


Mẫu NA17 - Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu NA17 Được sử dụng để khai báo  tạm trú cho người tại Việt Nam.


Mẫu NA16 - Văn bản đăng ký mẫu con dấu và chữ ký lần đầu tại Cơ quan Xuất Nhập Khẩu

Biểu mẫu này đươc Công ty tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài nộp kèm theo hồ sơ pháp nhân lần đầu tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khi làm các thủ tục liên quan đến visa thị thực xuất nhập cảnh cho người nước ngoài


Mẫu NA15 - Đơn xin phép cho thân nhân vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Mẫu NA15 sử dụng để xin phép cho thân nhân là người nước ngoài được quyền vào khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam.