Mẫu NA7 - Mẫu đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật: 10:46 AM, 08/02/2017

Biểu mẫu NA7, Đơn xin bảo lãnh cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015.

Công dân Việt Nam sử dụng Mẫu đơn NA7 để bảo lãnh cho người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.

Mẫu NA7 (Tải xuống tại đây).

Để được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin một cách chính xác xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 04.62536410.