Mẫu NA9 - Đơn xin cấp mới, cấp lại, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Cập nhật: 10:58 AM, 08/02/2017

Biểu mẫu NA9 - Đơn xin cấp mới, cấp lại, gia hạn miễn thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015.

Đối tượng sử dụng Mẫu NA9 là những người nước ngoài thuộc trường hợp được cấp miễn thị thực theo quy định của Luật xuất nhập cảnh 2015.

Mẫu NA9 (Tải xuống tại đây).

Để được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin một cách chính xác xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 04.62536410.