Mẫu NA14 - Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới

Cập nhật: 11:27 AM, 08/02/2017

Mẫu NA14 - Công văn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015

Người nước ngoài sử dụng khi muốn xin quyền được phép vào những khu vực cấm, khu vực biên giới thuộc chủ quyền Việt Nam.

Mẫu NA14 (Tải xuống tại đây).

Để được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin một cách chính xác xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 04.62536410.