Mẫu NA18 - Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú

Cập nhật: 11:52 AM, 08/02/2017

Mẫu NA18 - Danh sách người nước ngoài khai báo tạm trú của người nước ngoài ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015.

Mẫu dùng để kê khai danh sách người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam.

Mẫu NA18 (Tải xuống tại đây).

Để được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin một cách chính xác xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 04.62536410.