Mẫu NA4 - Phiếu yêu cầu điện báo

Cập nhật: 12:00 PM, 08/02/2017

Mẫu NA4 Phiếu yêu cầu điện báo được ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015 Bộ công an.

Mẫu NA4 (Tải xuống tại đây).

Để được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin một cách chính xác xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 04.62536410.