Mẫu NA10 - Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực

Cập nhật: 01:50 PM, 08/02/2017

Biểu Mẫu NA10 - Danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực được ban hành kèm theo thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2015, Bộ công an.

Để sử dụng kê khai danh sách người đề nghị cấp giấy miễn thị thực.

Mẫu NA10 (Tải xuống tại đây).

Để được hướng dẫn điền đầy đủ thông tin một cách chính xác xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại 04.62536410.