Hướng dẫn chuẩn bị các loại giấy tờ trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động Việt Nam_phần 1

Cập nhật: 03:56 PM, 14/02/2017

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ các loại giấy tờ có trong bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Có dạng form mẫu được quy định sẵn, người làm hồ sơ chỉ cần điền đúng và dủ thông tin vào các mục trong đó. 

Bạn có thể tải về tại đây. (Download).

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

Dưới đây là danh sách các bệnh viện có đủ thẩm quyền để cấp giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài tại Việt Nam:

- Các bệnh viện ở Hà Nội:

Bệnh viện E;
Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn;
Bệnh viện đa khoa Đức Giang;
Bệnh viện đa khoa Đống Đa;
Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai;
Bệnh viện đa khoa Việt Pháp;
Bệnh viện đa khoa tư nhân Hồng Ngọc;
Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc;
Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An;
Bệnh viện đa khoa tư nhân Hà Nội;
Bệnh viện đa khoa Việtlife;
Bệnh viện đa khoa Dr.Binh TeleClinic;
Bệnh viện Bạch Mai.

-Các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh:

Bệnh viện Nhân dân 115;
Bệnh viện Trưng Vương;
Bệnh viện quận Thủ Đức;
Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh;
Bệnh viện đa khoa An Sinh;
Bệnh viện đa khoa Phước An –CN3;
Bệnh viện Chợ Rẫy;
Bệnh viện FV;
Bệnh viện đa khoa quốc tế Columbia Asia Sài Gòn.

- Cùng các bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trên cả nước.

3. Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Văn bản này chính là phiếu lí lịch tư pháp do cơ quan pháp luật có thảm quyền Tư pháp cấp. Phiếu lí lịch tư pháp có 2 trường hợp:

- Nếu người nước ngoài chưa từng cư trú ở Việt Nam, hoặc thời hạn cư trú dưới 6 tháng, thì lý lịch tư pháp được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

- Nếu người nước ngoài đã từng cư trú ở Việt Nam vời thời hạn trên 6 tháng, thì lý lịch tư pháp có thể xin ở Việt Nam, do Sở tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

Trong bản lý lịch tư pháp sẽ có đầy đủ thông tin pháp lý của người nước ngoài, văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

(xem tiếp phần 2)