Người nước thuộc diện miễn giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam có cần khai báo gì không?

Cập nhật: 02:14 PM, 15/02/2017

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc thuộc các trường hợp được miễn xin giấy phép lao động vẫn cần phải chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để khai báo hoạt động của mình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam.

Xem thêm: Các trường hợp người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam.

Cụ thể, người nước ngoài cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

1.Giấy khai báo với nội dung: họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, công việc đảm nhận của người nước ngoài,

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài trước khi đến Việt Nam cấp. Trường hợp người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 06 tháng trở lên thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp của Việt Nam nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

3. Bản lý lịch tự thuật của người nước ngoài theo mẫu quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

4. Giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở nước ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khoẻ được cấp ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam;

5. Bản sao chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài. Đối với người nước ngoài là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý mà không có chứng chỉ, bằng công nhận thì phải có bản xác nhận ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận.

Người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam phải thực hiện việc báo cáo trước 07 (bảy) ngày (kể từ ngày người nước ngoài bắt đầu làm việc) với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi người nước ngoài thường xuyên làm việc.

HD Luật chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mọi chhi tiết xin liên hệ văn phòng của công ty để được giải đáp.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!