Thời hạn của giấy phép lao động Việt Nam là bao lâu?

Cập nhật: 02:57 PM, 15/02/2017

Theo nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì thời hạn của giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài tối đa là 36 tháng

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/4/2016 thì các nội dung về cấp giấy phép lao động sẽ được áp dụng theo quy định mới tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016.

Và trong đó đã nêu rõ, thời hạn của giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài làm việc tài Việt Nam không quá 24 tháng (2 năm).

Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng công ty HD Luật để biết tên thông tin chi tiết.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!