Những việc doanh nghiệp, tổ chức cần làm trước khi sử dụng lao động nước ngoài

Cập nhật: 04:42 PM, 15/02/2017

Bài viết này làm rõ quy trình tuyển dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức.

Để có thể tuyển dụng và sử dụng người nước ngoài vào làm việc, doanh nghiệp cần làm báo cáo chi tiết nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoạt động. Báo cáo rõ ràng các nội dung về số lượng nhân sự cần tuyển, chức vụ, vị trí, chuyên môn... và các yêu cầu cần thiết. Sau khi tiếp nhận nhu cầu tuyển nhân sự của doanh nghiệp, UBND tỉnh sẽ có thông báo tuyển lao động người Việt Nam trong tỉnh và khu vực lân cận. Nếu không có người Việt Nam nào phù hợp với vị trí và yêu cầu của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp được phép tuyển người nước ngoài vào làm việc.

Theo Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định vê tuyển dung và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam nêu rõ:

Trước khi tuyển lao động ít nhất 30 (ba mươi) ngày, người sử dụng lao động phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương hoặc địa phương (báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử) về các nội dung: số lượng người cần tuyển, công việc, trình độ chuyên môn, mức lương, điều kiện làm việc và một số yêu cầu cần thiết khác nếu người sử dụng lao động cần.

Trường hợp người sử dụng lao động tuyển người nước ngoài thông qua tổ chức giới thiệu việc làm thì không phải thông báo nhu cầu tuyển lao động trên báo Trung ương hoặc địa phương theo quy định nêu trên.

Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

Sau khi đã tuyển dụng được nhân sự là người nước ngoài vào làm việc, doanh nghiệp, tổ chức cần làm báo cáo và công văn đề nghị UBND cấp tỉnh cấp văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài

Tiếp theo, Người doanh nghiệp, tổ chức lao động sử dụng lao động nước ngoài chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép lao động theo quy định. 

Vấn đề khó khăn cho người sử dụng lao động là quy trình và thủ tục xin giấy chấp thuận cũng như giấy phép lao động. Vậy, để công việc của quý khách diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, HD Luật xin giới thiệu Dịch vụ xin cấp giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài. Nếu có nhu cầu, quý khách xin vui lòng liên hệ tới văn phòng công ty chúng tôi.

Công ty TNHH HD Luật – HD LAW LLP

Rất mong được hợp tác với quý khách hàng!