Danh mục vi chất dinh dưỡng trong thực phẩm

Vi chất dinh dưỡng  được dùng trong thực phẩm gòm vitamin và chất khoáng, thuộc Danh mục do Bộ Y tế ban hành.


Hồ sơ cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ, ngoài hồ sơ cấp mới áp dụng chung cho các ngành nghề, hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có thêm tài liệu áp dụng đối với cơ sở kinh doanh ngành, nghề này


Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Kinh doanh dịch vụ đòi nợ là một ngành nghề khá đặc thù nên để có thể kinh doanh dịch vụ đòi nợ, các công ty phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật, trước hết là điều kiện về an ninh, trật tự.


Xin giấy phép an ninh trật tự

HD Luật cung cấp hồ sơ và thủ tục xin cấp giấy phép an ninh trật tự cho các cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.


Các trường hợp phải xin giấy phép an ninh trật tự

Các trường hợp phải xin giấy phép an ninh trật tự được quy định cụ thể tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP gồm những ngành, nghề sau: sản xuất con dấu,...