Điều kiện thành lập trung tâm tin học

Cập nhật: 11:19 AM, 01/10/2018

Tin học văn phòng là một kỹ năng cơ bản và cần thiết cho mọi người trong thời đại công nghệ hiện nay. Vì vậy ngày càng nhiều trung tâm tin học được thành lâp. Tuy nhiên việc thành lập trung tâm tin học phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở, người quản lý cũng như người trực tiếp giảng dạy.

1. Điều kiện thành lập trung tâm

- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm

Lưu ý:  để hoạt động của trung tâm ngoại ngữ được hiệu quả, đội ngũ quản lý, giáo viên của trung tâm cần đảm bảo các yêu cầu sau theo quy định của Thông tư 03/2011/TT – BGDĐT về quy chế hoạt động của trung tâm tin học.

2. Điều kiện đối với giám đốc trung tâm tin học

- Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học tin học, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm tin học tư thục).

- Đối với trung tâm tin học tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

3. Điều kiện đối với phó giám đốc trung tâm tin học

- Phó giám đốc là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc cao đẳng.

= Đối với trung tâm tin học tư thục, tuổi của phó giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

4. Điều kiện đối với giáo viên tin học

Giáo viên cơ hữu của trung tâm tin học phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình được phân công giảng dạy và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

 

Trên đây là giới thiệu của HD Luật về điều kiện thành lập trung tâm tin học. Khách hàng vui lòng liên hệ với HD Luật để được tư vấn cụ thể về thủ tục.

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách!