Trình tự thành lập trung tâm tin học

Cập nhật: 11:26 AM, 01/10/2018

Cá nhân muốn thành lập trung tâm tin học cần đáp ứng các điều kiện thành lập về cơ sở, người quản lý và người trực tiếp giảng dạy. Khi đáp ứng được các điều kiện, chủ cở sở chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập trung tâm tin học.

1. Hồ sơ thành lập trung tâm tin học

Hồ sơ thành lập trung tâm tin học bao gồm:

- Tờ trình xin thành lập trung tâm;

- Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

+ Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trung tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

2. Trình tự thành lập trung tâm tin học

a) Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, cơ quan quyết định thành lập trung tâm có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Nếu hồ sơ đủ điều kiện, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ra quyết định thành lập.

b) Nếu không đủ điều kiện thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

 

Trên đây là giới thiệu của HD Luật về thủ tục thành lập trung tâm tin học. Khách hàng có thắc mắc cần tư vấn cụ thể vui lòng liên hệ với HD Luật.

Công ty TNHH HD Luật

Mong được hợp tác với quý khách !